Về tôi

GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG & MARKETING

Đỗ Thái Dương

______________________________________

  • Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh, Đại học Kinh tế. 
  • 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị bán hàng & marketing.

______________________________________